1. پذیرنده به هیچ عنوان مجاز به دریافت مبلغ اضافی به عنوان هزینه کارمزد پرداخت از دارنده کارت نیست.
2. در صورت بروز هر گونه مشکل در روند فروش کالا و خدمات که ناشی از قصور پذیرنده باشد تمامی مسئولیت‌های ناشی از آن مورد بر عهده وی بوده و پذیرنده موظف به جبران خسارت وارده به دارنده کارت و به تبع آن به طرف اول است.
3. پذیرنده متعهد می‌گردد از فروش کالا یا خدماتی که مخالف با قوانین موجود در کشور و یا مصوبات ارگان‌های ذی‌ربط می‌باشد، خودداری نماید.
4. پذیرنده متعهد است صرفاً جهت خدمات مجاز که حقیقتاً انجام می‌دهد از درگاه پرداخت استفاده نماید و از انجام هرگونه معاملات صوری یا شبیه‌سازی شده از طریق درگاه پرداخت پرهیز نماید. در صورت وقوع، پذیرنده مطابق با قوانین و مقررات شاپرک در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.
5. پذیرنده به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند حق انتفاع از امکانات پرداخت الکترونیک (فروش از طریق درگاه پرداخت) را به غیر واگذار نماید.
6. طرف اول هیچ مسئولیتی در رفع دعاوی بین پذیرنده و سایر اعضایی که در زنجیره تامین کالا یا خدمات پذیرنده دخیل هستند، ندارد.
7. پذیرنده اذعان می‌دارد که مطیع قوانین حاکم بر تجارت الکترونیک مصوب شورای اسلامی، بخشنامه‌ها و مصوبات بانک مرکزی و شرکت شاپرک در مورد پرداخت‌های الکترونیک بوده و آنها را رعایت نماید.
8.      پذیرنده متعهد به فعال بودن درگاه پرداخت است و در صورت تشخیص طرف اول در خصوص غیرفعال بودن آن، طرف اول محق به غیرفعال نمودن درگاه پرداخت پذیرنده بوده و پذیرنده می‌بایستی کمال همکاری را در این خصوص داشته باشد.
9.      پذیرنده مکلف است هر نوع نقص یا اشکال احتمالی فنی ابزار و درگاه پرداخت را به فوریت به واحد پشتیباتی طرف اول اطلاع دهد و موضوع را تا رفع کامل نقص فنی درگاه پیگیری نماید.
10.   پذیرنده متعهد می‌گردد در صورت تغییر در زمینه فعالیت (صنف)، آدرس و همچنین سایر اطلاعات مندرج در قرارداد حاضر یا اتمام قرارداد واحد تجاری و اتمام اعتبار مجوز کسب خود، موارد را در اسرع وقت به صورت کتبی به طرف اول اعلام نماید، در غیر این صورت شرکت حق فسخ قرارداد حاضر را به صورت یک طرفه دارد. بدیهی است ادامه فعالیت پذیرنده در حوزه جدید منوط به موافقت طرف اول خواهد بود.
11.   پذیرنده موظف است جهت تغییر شماره حساب متصل به درگاه پرداخت خود، درخواست کتبی و ممهور به مهر خود طرف اول تحویل نماید. این فرم پس از تایید پذیرنده و بانک بعنوان الحاقیه قرارداد حاضر تلقی و به آن الصاق می‌گردد.
12.   پشتیبانی و پاسخگویی به مشکلات مشتریان پذیرنده در خصوص کلیه مسائل و موارد مربوط به کالا و خدمات بر عهده پذیرنده است.
13. پذیرنده موظف می‌گردد وجهه تجاری شرکت را حفظ نماید.
14. جعل یا ارائه اطلاعات ساختگی در حوزه پرداخت الکترونیکی و یا هرگونه تلاش منجر به سلب اعتماد دارندگان کارت از نظام پرداخت الکترونیکی کشور ممنوع می‌باشد، در صورت وقوع مطابق با قوانین و مقرارات شرکت شاپرک، پذیرنده در لیست سیاه قرار خواهد گرفت و شرکت مجاز می‌باشد تا از طریق مراجع قانونی نسبت به طرح شکایت کیفری اقدام نماید.
15.  پذیرنده متعهد می‌گردد تا از هرگونه تلاش به منظور نفوذ به سامانه‌های پرداخت الکترونیکی کشور خودداری نماید و در صورت وقوع مطابق با قوانین و مقررات شاپرک، پذیرنده در لیست سیاه شرکت شاپرک قرار خواهد گرفت. و شرکت مجاز می‌باشد تا از طریق مراجع قانونی نسبت به طرح شکایت کیفری اقدام نماید.
16. پذیرنده پشتیبانی شده باید متعهد گردد، در صورت نیاز به هرگونه اطلاعا ت مورد نیاز شاپرک و بانک مرکزی ج.ا.ا، اطلاعات درخواستی را در زمان تعیین شده در اختیار پرداختیار قرار دهد.
17. پذیرنده پشتیبانی شونده مجاز به داشتن پذیرنده پشتیبانی شده در ذیل خود و تجمیع وجوه سایر پذیرندگان نیست، و در صورت وقوع این تخلف، پرداختیار این حق و اختیار را دارد تا نسبت به قطع خدمات ارایه شده به پذیرنده پشتیبانی شده به صورت یک طرفه اقدام نماید.
18. نظارت بر فعالیت های پذیرنده پشتیبانی شده براساس مستند الزامات پذیرندگان اینترنتی و الزامات پذیرندگان در بهره برداری از پایانه های فروش صورت می پذیرد.

الزامات و تعهدات​​​​​​​

1. پذیرنده متعهد می‌گردد به کلیه قوانین تجارت الکترونیک کشور و مقررات عمومی و الزامات این حوزه که از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا و شاپرک وضع شده است، پایبند باشد.
2.  پذیرنده متعهد می‌گردد هیچگونه اطلاعات حساس دارنده کارت را از طریق سایت خود از دارندگان کارت دریافت نکند.
3. پذیرنده متعهد می‌گردد، سایت فعال و امکانات لازم جهت ارائه خدمات و کالا را دارا باشد و امنیت وب سایت خود را تامین نماید به نحوی که از بروز هر گونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری گردد.
4. منظور از امکانات لازم برای ارائه‌کنندگان خدمات از طریق اینترنت، کامل بودن فروش اینترنتی می‌باشد که شامل مشخصات کامل محصول، اضافه کردن محصول به سبد خرید، انتخاب نحوه ارسال و نهایتاً پرداخت می‌باشد.
5. پذیرنده متعهد می‌گردد، درصورت رخداد موارد امنیتی مانند هک شدن سایت پذیرنده، بلافاصله موارد را به طرف اول اعلام نماید تا طرف اول نسبت به غیرفعال‌سازی کد پذیرندگی مربوطه اقدام کند.
6. پذیرنده موظف است به ارسال کالا یا ارائه خدمات فروخته شده از طریق اینترنت، مطابق توافق به عمل آمده با دارنده کارت که در سایت خود اعلام نموده است.
7. پذیرنده متعهد می‌گردد از فروش کالا یا خدماتی که مخالف مصوبات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا سایر قوانین موجود در کشور است، خودداری نماید.
8. چنانچه دستورالعمل مصوبی از سوی وزارت بازرگانی در ارتباط با کالا یا خدمات ارائه شده توسط پذیرنده وجود داشته باشد، پذیرنده موظف است کالاها یا خدمات عرضه شده را منطبق با دستورالعمل ستاد قیمت‌گذاری کالاها در وزارت بازرگانی قیمت‌گذاری نماید.
9. پذیرنده موظف است در صورت دارا بودن وب سایت، لوگو و لینک طرف اول را در صفحه اصلی سایت خود درج نماید.
10.   پذیرنده متعهد می‌گردد اطلاعاتی را که طرف اول برای بررسی فنی وب سایت پذیرنده احتیاج دارد در اختیار نماینده طرف اول قرارداده و توصیه‌ها و مواردی که بازرس طرف اول متذکر می‌شود را در اسرع وقت به کار ببندد.
11. پذیرنده متعهد می‌گردد کلیه کارت‌های صادره توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز متصل به شتاب را بدون اعمال تبعیض و تفاوت بپذیرد.
12. پذیرنده متعهد می‌گردد شماره پشتیبانی و شماره امداد مشتریان را در سایت خود درج نماید.
13. پذیرنده متعهد می‌گردد، IP و دامنه مورد استفاده خود را مشخص نموده و تغییرات آن را به طرف اول اعلام نماید.
14. پذیرنده متعهد می گردد قبل از منقضی شدن تاریخ نماد اعتماد، در جهت تمدید آن اقدامات لازم را مبذول نماید.
15. مطابق با بند ٧-١١ مستند الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداختیاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور، کلیه اطلاعات پذیرندگان پشتیبانی شده مانند و نه محدود به اطلاعات هویتی، کسب و کاری و مالی، محرمانه تلقی شده، و ارائه این اطلاعات به هر نهاد و سازمانی به غیر از بانک مرکزی ج.ا.ا.، شرکت شاپرک و شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت طرف قرارداد، تنها با ارائه حکم قضائی مجاز خواهد بود.

تعهدات پذیرنده‌ی درگاه اینترنتی

سبد خرید