عنوانهزینه
تسویه حساب در دو ماه اولرایگان
تسویه حساب به حساب بانکی1% تا سقف 3000 تومان
لینک پرداخت700 تومان به ازای هر تراکنش
جا‌به‌جایی بین کیف پول هارایگان

تعرفه‌‌های آمینا پرداخت

تعرفه‌‌های آمینا پرداخت ویژه کسب و کارهای خاص​​​​​​​

عنوانهزینه
کسب و کار زنان سرپرست خانواررایگان
استارت‌آپ‌هارایگان
کسب و کارهای فرهنگی50% تعرفه
کسب و کارهای کوچک50% تعرفه

تعرفه آمینا پرداخت جهت کسب و کارهای بالای 100 تراکنش

عنوانهزینه
بالای 100 تراکنشتماس بگیرید
مجموع فروش از ساعت ۰۰ تا ۲۴روز تسویهتسویه توسط آمینا پرداخت واریزی توسط شبکه بانکیتوضیحات
شنبه تا چهارشنبهروز کاری بعدقبل از ساعت 11 روز تسویهساعت 16 روز تسویهدر صورت تعطیل رسمی، اولین روز کاری بعدی
پنجشنبه و جمعهشنبهقبل از ساعت 11 روز شنبهساعت 16 روز شنبهدر صورت تعطیل رسمی بودن شنبه، اولین روز کاری بعد از شنبه

جدول تسویه درگاه در آمینا پرداخت ​​​​​​​

جدول تسویه لینک پرداخت  در آمینا پرداخت

عنوانهزینه
کلیه تراکنش های لینک پرداخت بصورت آنی وارد کیف پول می گردد
سبد خرید