کاربران گرامی می‌توانند شماره شبا مرتبط با حساب خود را از طریق انتخاب بانک مورد نظر در بخش زیر دریافت کنند، و آمینا پرداخت ، برای تسویه با پذیرندگان خود که از درگاه های پرداخت اینترنتی مستقیم و یا درگاه های پرداخت واسط استفاده می کنند از شماره شبا آنها استفاده می کند. بدین ترتیب با استفاده از شماره شبا پذیرندگان از طریق دستور پرداخت پایا وجه مورد نظر به حساب پذیرندگان اینترنتی آمینا پرداخت واریز می شود.
 
برای دریافت شماره شبا بر روی بانک خود کلیک کنید​​​​​​​:

دریافت شماره شبا​​​​​​​

سبد خرید