خدمات کد پرداخت آمینـا، یک  روش پرداخت امن و بدون تماس، مبتنی بر QR Code بوده، که در حال حاضر مشتری می‌تواند از طریق اپلیکیشن آمینا، QR Code چاپ شده توسط دستگاه کارتخوان و یا برچسب QR Code پذیرنده را اسکن نماید تا صفحه پرداخت اختصاصی فروشنده که حاوی اطلاعات آن است، روی اپلیکیشن نمایش داده شود، سپس خریدار با وارد کردن مبلغ خرید و تایید آن، پرداخت خود را تکمیل و رسید سیستمی خود را دریافت می‌نماید. این روش پرداخت، یک جایگزین ارزان، آسان، سریع، کاربردی و بهداشتی برای خرید حضوری است. 

سبد خرید